Welkom op de website van Zoetermeer!

De vereniging waar "meer" in zit.

 
Laatste nieuws:
24 oktober 2017

Voor een ieder die afscheid wil nemen van Jos Vlasveld :

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op woensdag 25 oktober van 20.00 uur tot 20.45 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum, ingang Meerbloemhof, Buytenpark 1 te Zoetermeer De afscheidsdienst zal worden gehouden in de aula van Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 te Zoetermeer, op donderdag 26 oktober om 10.00 uur.

Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstkamer. De bijzetting in het familiegraf zal vervolgens omstreeks 12.45 uur plaatsvinden op de R.K. begraafplaats St. Barbara, St. Barbaraweg 6 te Den Haag/Binckhorst. Na de begrafenis is er een samenzijn in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Correspondentie adres : Van der Aapad 8 2722 BD Zoetermeer

24 september 2017 Live Results 2 tegen 2 toernooi
23 september 2017 Live Results 45+ toernooi
12 augustus 2017 Tussenstand Zomercomp 2017, Full House 2017
01 juli 2017 Live Results Nat. Toernooi
10 april 2017 Nieuw emailadres secretaris : secretaris.mgczoetermeer@ziggo.nl
10 april 2017 en voor de penningmeester : penningmeester.mgczoetermeer@ziggo.nl
08 februari 2017 Belangrijke data 2017